Miksi CPQ?

Perusongelma

Valmistavan teollisuuden yrityksissä perusongelma on usein liiketoimintaprosessien siiloutuminen yrityksen perustoimintojen, myynnin, tuotekehityksen ja valmistuksen kesken eikä tieto prosesseissa aina siirry jouhevasti toimintorajapintojen yli.

Tietotekniset erillisratkaisut

Yleisesti teollisuudessa käytettävät järjestelmäratkaisutkin ovat rakentuneet tukemaan eriytyneitä toimintoja. Myynnillä on CRM-järjestelmänsä, tuotekehityksellä PLM- ja CAD-ratkaisut ja tuotannolla toiminnanohjaus eli ERP. Näennäisesti järjestelmät voi integroida keskenään muodostamaan järkevän kokonaisarkkitehtuurin mutta tietorakenteiden ja katsantokantojen erilaisuus tekee integroinnista haasteellista käytännön tasolla.

CPQ on yhdistävä ratkaisu

CPQ-järjestelmä, eli myyntikonfiguraattori mahdollistaa yrityksen tuoteportfolion kuvaamisen myynnille järkevällä tavalla, nopeuttaen ja helpottaen tarjousprosessia sekä parantaen lopputuloksen laatua. CPQ ottaa lähtötietonsa PLM-järjestelmästä tuotteen teknisen rakenteen kuvaamiseen optimaalisessa muodossa ja kääntää tämän myynnille ymmärrettäviksi asiakastarpeiksi ja tuoteominaisuuksiksi. CPQ-järjestelmä mahdollistaa myös voitettujen tarjousten nopean konvertoinnin tilauksiksi toiminnanohjausjärjestelmään tuotannon tarvitsemassa muodossa.

Myyntikonfiguraattorista voidaan joskus käyttää myös nimityksiä tuotekonfiguraattori tai puhekielessä usein pelkkä konfiguraattori.