Miksi CPQ?

Perusongelma

Valmistavan teollisuuden yrityksissä perusongelma on usein liiketoimintaprosessien siiloutuminen yrityksen perustoimintojen myynnin, tuotekehityksen ja valmistuksen kesken eikä tieto prosesseissa aina siirry jouhevasti toimintorajapintojen yli.

Kuvateksti

Tietotekniset erillisratkaisut

Yleisesti teollisuudessa käytettävät järjestelmäratkaisutkin ovat rakentuneet tukemaan eriytyneitä toimintoja. Myynnillä on CRM-järjestelmänsä, tuotekehityksellä PLM- ja CAD-ratkaisut ja tuotannolla toiminnanohjaus eli ERP. Näennäisesti järjestelmät voi integroida keskenään muodostamaan järkevän kokonaisarkkitehtuurin mutta tietorakenteiden ja katsantokantojen erilaisuus tekee integroinnista haasteellisen käytännön tasolla.

Kuvateksti

CPQ on yhdistävä ratkaisu

CPQ-järjestelmä, eli myyntikonfiguraattori mahdollistaa yrityksen tuoteportfolion kuvaamisen myynnille järkevällä tavalla nopeuttaen ja helpottaen tarjousprosessia sekä parantaen lopputuloksen laatua. Se ottaa lähtötietonsa PLM-järjestelmästä siinä muodossa, joka on optimaalinen tuotteen teknisen rakenteen kuvaamiseen ja kääntää tämän myynnille ymmärrettäviksi asiakastarpeiksi ja tuoteominaisuuksiksi. Se myös mahdollistaa voitettujen tarjousten nopean konvertoinnin tilauksiksi tuotannolle toiminnanohjausjärjestelmään tuotannon tarvitsemassa muodossa. Myyntikonfiguraattorista voidaan joskus käyttää myös nimityksiä tuotekonfiguraattori tai puhekielessä usein pelkkä konfiguraattori.

Kuvateksti