Miksi CPQ?

Perusongelma

Valmistavan teollisuuden yrityksissä perusongelma on usein liiketoimintaprosessien siiloutuminen yrityksen perustoimintojen, myynnin, tuotekehityksen ja valmistuksen kesken eikä tieto prosesseissa aina siirry jouhevasti toimintorajapintojen yli.

Kuva1: Perusongelma valmistavassa teollisuudessa

Tietotekniset erillisratkaisut

Yleisesti teollisuudessa käytettävät järjestelmäratkaisutkin ovat rakentuneet tukemaan eriytyneitä toimintoja. Myynnillä on CRM-järjestelmänsä, tuotekehityksellä PLM- ja CAD-ratkaisut ja tuotannolla toiminnanohjaus eli ERP. Näennäisesti järjestelmät voi integroida keskenään muodostamaan järkevän kokonaisarkkitehtuurin mutta tietorakenteiden ja katsantokantojen erilaisuus tekee integroinnista haasteellista käytännön tasolla.

Kuva2: Erilliset tietojärjestelmät: ERP, CRM ja PLM

CPQ on yhdistävä ratkaisu

CPQ-järjestelmä, eli myyntikonfiguraattori mahdollistaa yrityksen tuoteportfolion kuvaamisen myynnille järkevällä tavalla, nopeuttaen ja helpottaen tarjousprosessia sekä parantaen lopputuloksen laatua. CPQ ottaa lähtötietonsa PLM-järjestelmästä tuotteen teknisen rakenteen kuvaamiseen optimaalisessa muodossa ja kääntää tämän myynnille ymmärrettäviksi asiakastarpeiksi ja tuoteominaisuuksiksi. CPQ-järjestelmä mahdollistaa myös voitettujen tarjousten nopean konvertoinnin tilauksiksi toiminnanohjausjärjestelmään tuotannon tarvitsemassa muodossa.

Myyntikonfiguraattorista voidaan joskus käyttää myös nimityksiä tuotekonfiguraattori tai puhekielessä usein pelkkä konfiguraattori.

Kuva3: CPQ on PLM-, CRM- ja ERP-järjestelmät yhdistävä ratkaisu