CPQ Starttipaketit

CPQ-starttipakettimme on suunniteltu standardoiduiksi kokonaisuuksiksi, joista voidaan helposti räätälöidä kunkin asiakasyrityksen tilanteeseen sopiva kiinteähintainen paketti, jolla yritys pääsee alkuun CPQ-järjestelmän käyttöönotossa ja hyödyntämisessä liiketoiminnassaan.

CPQ-starttipaketti suuryrityksille

Suurissa yrityksissä on usein sekä moniulotteinen liiketoimintarakenne että laaja-alainen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. Siksi CPQ-ratkaisun pohdinta onkin parasta aloittaa Proof-of-Concept (PoC) -tyyppisellä lähestymisellä, jossa rakennetaan rajatusti toimiva järjestelmän prototyyppi käyttäen yrityksen omaa dataa. Näin voidaan paremmin arvioida järjestelmän sopivuutta liiketoimintaan niin toiminnallisuuden kuin käytettävyydenkin näkökulmasta. Samalla muodostuu parempi käsitys optimaalisesta järjestelmäarkkitehtuurista ja tarvittavista järjestelmäintegraatioista sekä hahmotetaan tarkemmin tulevan käyttöönottoprojektin vaatimia resursseja ja kustannuksia. PoC-ympäristöä voidaan myös hyödyntää organisaation eri toimintojen ja yksiköiden sitouttamiseen projektia varten osoittamalla myyntikonfiguraattorin tuomat hyödyt kyseiselle yksikölle.

CPQ-starttipaketti keskisuurille yrityksille

Keskisuurilla yrityksillä ei yleensä ole samanlaisia kehitysresursseja tai taloudellisia edellytyksiä tutkia asioita kuin suurilla yrityksillä. Siksi mielestämme paras lähestymistapa CPQ-ratkaisun käyttöön näissä yrityksissä on tehdä suoraan tuotannollinen pilottiprojekti, josta saadaan jo välittömästi myös liiketoiminnallisia hyötyjä panostukselle. Usein järkevää on rajata pilotti koskemaan yhtä myyntialuetta, tuoteryhmää tai näiden yhdistelmää. Tällöin projektille itsessään on jo mahdollista määrittää investoinnin takaisinmaksu ja CPQ-järjestelmän hyödyt voidaan rauhassa todentaa käytännössä ennen kuin tehdään päätöksiä myyntikonfiguraattorin käytön laajentamisesta.

CPQ-starttipaketti pienyrityksille

Pienyrityksille tarjoamme CPQ-ratkaisua "avaimet käteen" -periaatteella siten, että määritämme projektille kokonaishinnan ja hoidamme toimituksen alusta loppuun. Pienille yrityksille investointi CPQ-ratkaisuun edellyttää aina strategista tahtotilaa myynnin ja liiketoiminnan kasvattamiselle ja järjestelmän käyttöönotto tuleekin nähdä investointina, jolla kyseinen tahtotila osaltaan mahdollistetaan.

Konsultointi- ja tukipalvelut

Konsultointi- ja tukipalvelumme kattavat kaiken mahdollisen CPQ-ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönoton liittyen. Lisäksi tarjoamme rajatusti järjestelmien käytön aikaisia tuki- ja ylläpitopalveluja. Lisäksi konsultoimme yrityksiä erilaisissa liiketoiminnan kehityshankkeissa, jotka liittyvät massaräätälöinnin toimintaperiaatteiden käyttöönottoon yrityksissä.

Liiketoiminnan kehityspalvelut

Massaräätälöinti: Avustamme yrityksiä ymmärtämään massaräätälöivän toimintamallin hyödyt sekä toteuttamaan erilaisia toiminnankehityshankkeita, jotka edistävät massaräätälöinnin jalkautumista yritykseen. Tällaisia ovat mm. erilaiset tuotemoduloinnin ja tuotetiedonhallinnan kehityshankkeet, myyntikonfiguroinnin, tuotehinnoittelun ja projektikustannuslaskennan hankkeet sekä tuotannon ja toimitusketjun kehityshankkeet materiaalien imuohjauksen ja tuotteiden Assemble-to-Order (AtO) -toimitusperiaatteen rakentamiseksi.

Järjestelmäarkkitehtuuri: Konsultoimme liiketoimintastrategiasta johdettavan tavoitearkkitehtuurin muodostamisessa ja rakennamme roadmapin kehityshankkeille kohti määritettyä tavoitearkkitehtuuria erityisesti silloin, kun CPQ-ratkaisut esiintyvät osana kokonaisarkkitehtuuria.

CPQ-käyttöönotto- ja tukipalvelut

Käyttöönottopalvelut: Toimimme CPQ-projekteissa monessa eri roolissa osavastuullisena tai voimme toimia järjestelmän kokonaisvastuullisena toimituskumppanina. Roolimme CPQ-järjestelmän käyttöönotossa voi kattaa esim. seuraavia osa-alueita:

  • Projektinhallinta
  • Prosessimallinnus ja järjestelmäkonfiguroinnit
  • Tuotemallinnus
  • Järjestelmäintegraatiot
  • Koulutukset ja muutoshallinta
  • Projektimentorointi ja -valmennus

Tuki- ja ylläpitopalvelut: Avustamme Tacton CPQ-ratkaisujen käytön aikaisessa ylläpidossa tukemalla yritysten konfigurointimallintajia sekä järjestelmän pääkäyttäjiä ongelmatilanteiden ratkaisuissa sekä liiketoiminnan muutostilanteissa tarvittavissa muutostöissä.